Жобалар

ЖОБА
Байғанин аудандық әкімдігінің 2018 жылғы 15 ақпандағы №36
«Коммуналдық меншікке келіп түскен, қараусыз қалған
жануарларды пайдалану Қағидаларын бекіту туралы»
қаулысына өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Заңының 31 бабы 1 тармағының 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 18 бабының 22) тармақшасына және 31 бабына сәйкес, Байғанин аудандық әкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Байғанин аудандық әкімдігінің 2018 жылғы 15 ақпандағы №36 «Коммуналдық меншікке келіп түскен, қараусыз қалған жануарларды пайдалану Қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3-4-153 болып тіркелген, 2018 жылғы 20 наурызда аудандық «Жем-Сағыз» газетінде жарияланған) қаулысына келесі өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген коммуналдық меншікке келіп түскен, қараусыз қалған жануарларды пайдалану Қағидаларының 7 тармағы келесідей редакцияда жазылсын:
«7. Өзінің бағуында және пайдалануында қараусыз қалған жануарлар болған адам өзінің бағуындағы жануарларды меншігіне алудан бас тартқан кезде олар аудандық коммуналдық меншікке түседі және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi» қаулысымен белгiленген тәртіп бойынша пайдаланылады.».
2. «Байғанин аудандық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;
3) осы қаулыны Байғанин ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкiмiнiң орынбасары Ж.Жаңабайға жүктелсiн.
4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Байғанин ауданының әкімі Қ. Отаров
2
Байғанин аудандық әкімдігінің2019 жылғы « » қыркүйектегі№ қаулысымен бекітілді
Байғанин аудандық әкімдігінің2018 жылғы «15» ақпандағы№36 қаулысымен бекітілген
Коммуналдық меншікке келіп түскен, қараусыз қалған жануарларды пайдалану Қағидалары
Коммуналдық меншікке келіп түскен, қараусыз қалған жануарларды пайдалану Қағидасы (бұдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 246 бабына, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 18 бабының 22) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабының 1 тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
1. Жалпы ережелер
1. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) жануарлар – ауыл шаруашылығы және үй жануарлары;
2) иесіз жануарлар – иелері бар, және уақытша олардың иелігінен (қамқорлығынан) шыққан, иелері жоқ немесе иелері белгісіз, сонымен қатар иесі оларға меншік құқығынан бас тартқан жануарлар;
3) жануардың иесі – меншігінде немесе өзгеше иелігінде жануары бар жеке немесе заңды тұлға;
4) жергілікті атқарушы орган – жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы функцияларды іске асыруға уәкілетті жергілікті мемлекеттік атқарушы орган;
5) уәкілетті орган – жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, ауданның коммуналдық меншігін басқаруға уәкілетті мемлекеттік атқарушы орган.
2. Иесіз жануарларды пайдалану
2. Қараусыз немесе қаңғып жүрген малды және басқа да үй жануарларын немесе қолға үйретiлген жануарларды ұстап алған адам оларды меншiк иесiне қайтаруы міндетті.
Егер меншік иесі немесе оның тұрған жерi белгiсiз болса, осындай жануарларды ұстап алған тұлға ұсталған кезден бастап үш күннен кешiктiрмей табылған жануарлар туралы меншік иесін іздестіру шараларын қабылдау үшін iшкi iстер органдарына немесе жергілікті атқарушы органдарға жазбаша түрде мәлімдеуі тиіс.
3. Жануарлардың меншік иесін іздестіру кезеңінде жануарларды ұстаушы адам оларды өзiнiң бағуында және пайдалануында қалдыруы немесе оларды бағу
3
мен пайдалану үшiн қажеттi жағдайы бар басқа адамға тапсыруы мүмкiн. Жануарларды ұстап алған адамның өтiнiшi бойынша оларды бағу мен пайдалану үшiн қажеттi жағдайы бар адамды iздеп табуды және оларға жануарларды берудi жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады.
4. Жануарларды ұстап алған адам және олар бағуы және пайдалануына берiлген адам жануарлардың өлiм-жiтiмi мен iске жарамай қалғаны үшiн бұған кiнәсi болған кезде ғана және сол жануарлардың құны шегінде жауапты болады.
5. Жануарларды меншiк иесiне қайтарған ретте жануарларды ұстап алған адам және жануарлады бағып, пайдаланып келген адам сол меншiк иесiнен жануарларды пайдаланудан алынған пайданы есепке жатқыза отырып, оларды бағуға байланысты өз шығындарына өтем алуға құқылы.
6. Қараусыз немесе қаңғып жүрген малды және басқа да үй жануарларын ұстап алған адам олардың меншiк иесiнен Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 245 бабының 6 тармағына сәйкес сыйақы алуға құқылы.
3. Қараусыз жануарларға мемлекеттік меншік құқығының пайда болуы
7. Өзінің бағуында және пайдалануында қараусыз қалған жануарлар болған адам өзінің бағуындағы жануарларды меншігіне алудан бас тартқан кезде олар аудандық коммуналдық меншікке түседі және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі №833 «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрі пайдаланудың кейбір мәселелері» қаулысымен белгiленген тәртіп бойынша пайдаланылады.
8. Жануарлар мемлекет меншiгiне көшкеннен кейiн олардың бұрынғы меншiк иесi келген ретте сол жануарлардың бұрынғы меншік иесіне үйiрсектiгi сақталғанын немесе жаңа меншiк иесiнiң оларға қатал не өзгедей мейiрiмсiз қарағанын дәлелдейтiн жағдайлар болған кезде – ол аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың тиісті жергілікті атқарушы органдарымен келiсiм бойынша айқындалатын шарттармен, ал келiсiмге келмеген кезде - сот арқылы оларды өзіне қайтарып беруді талап етуге құқылы.
9. Егер iрi қараны ұстап алғаны туралы мәлiмделген кезден бастап алты ай iшiнде және басқа үй жануарлары жөнiнде - екi ай iшiнде олардың меншiк иесi табылмаса және оларға өзiнiң құқығы туралы мәлiмдемесе, бұл жануарларға меншiк құқығы жануарларды баққан және пайдаланған адамға көшедi.
4. Қорытынды ережелер
10. Қараусыз жануарларды есепке алу, сақтау, бағалау және сатуды ұйымдастыруға байланысты шығындар Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексіне сәйкес жергілікті бюджет қаржысынан жүргізіледі.
11. Қараусыз жануарларды сатудан түскен қаражаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, бес жұмыс күні ішінде жергілікті бюджетке аударылады.
12. Қараусыз жануарларды коммуналдық меншікке қабылдау үшін негіз болған актінің сотпен күші жойылған жағдайда, уәкілетті орган қараусыз жануарды бұрынғы иесіне қайтарады.
Орналастыру күні – 20.08.2019 г
ЖОБА
Байғанин аудандық мәслихатының 2017 жылғы 24 қарашадағы №107«Байғанин ауданы бойынша сотшешімімен коммуналдық меншіккетүскен болып танылған иесіз қалдықтардыбасқару қағидаларын бекіту туралы»
шешіміне өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 19-1 бабының 3) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Байғанин аудандық мәслихатының 2017 жылғы 24 қарашадағы №107 «Байғанин ауданы бойынша сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5730 санымен тіркелген, 2017 жылғы 15 желтоқсандаҚазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген шешіммен бекітілген, Байғанин ауданы бойынша сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару қағидаларында:
«2. Сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару тәртібі» тарауында:
6 тармақкелесідей мазмұнда жаңа редакцияда мазмұндалсын:
«6. Қалдықтарды есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрi пайдалану Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12790 болып тіркелген) қаулысымен бекітілген «Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрi пайдалану қағидаларына» сәйкес атқарылады.».
2. «Байғанин аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Байғанин аудандық Байғанин аудандық
мәслихатының мәслихатының
сессия төрағасы хатшысы
ЖОБА
Орналастыру күні - 14.08.2019 жыл.
Байғанин ауданы Жарқамыс ауылдық округінің «Қаратөбе» кен орыны аумағында объектілік ауқымдағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Заңының 33 бабы 1 тармағының 13) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуiрдегi «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 48 бабына және 50 бабы 2 тармағының 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі №756 «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасын белгілеу туралы» қаулысына сәйкес және Байғанин ауданының әкiмдiгi жанындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi комиссиясы отырысының 2019 жылғы 12 тамыздағы №3 хаттамасы негiзiнде, халықтың тыныс-тіршілігін және төтенше жағдайды таралу ауқымына қарай жоюды қамтамасыз ету мақсатында, Байғанин ауданының әкiмі ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1.Байғанин ауданы Жарқамыс ауылдық округінің «Қаратөбе» кен орыны аумағында қолайсыз экологиялық жағдайдың туындауына байланысты, объектілік ауқымдағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.
2. Төтенше жағдайды жою басшысы болып Байғанин ауданы әкiмiнiң орынбасары Ж.Жаңабай тағайындалсын және осы шешiмнен туындайтын тиiстi iс-шараларды жүргiзу тапсырылсын.
3. Байғанин ауданы әкімінің 2018 жылғы 11 қыркүйектегі №19 «Байғанин ауданы аумағында табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3-4-181 болып тіркелген, 2018 жылғы 20 қыркүйекте «Жем-Сағыз» газетінде жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.
4. «Байғанин ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
5. Осы шешімнің орындалуына бақылау жасауды өзіме қалдырамын. 6. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Байғанин ауданының әкімі К. Утаров
Орналастыру күні - 12.07.2019 жыл.
Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 206 "2019-2021 жылдарға арналған Қызылбұлақ ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік Кодекстің 109-1-бабының 4-тармағына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 - бабына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 206 "2019-2021 жылдарға арналған Қызылбұлақ ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-199 санымен тіркелген, 2019 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер – "77 162,5" сандары "72 142,5" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:
трансферттердің түсімдері – "74 481,5" сандары "69 461,5" сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар – "77 162,5" сандары "72 142,5" сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімдегі қосымшаға сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
3. "Байғанин аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
3) осы шешімді Байғанин аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Орналастыру күні - 12.07.2019 жыл.
Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 204 «2019-2021 жылдарға арналған Қарауылкелді ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 109-1 бабының 4 тармағына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 204 «2019-2021 жылдарға арналған Қарауылкелді ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-197 санымен тіркелген, 2019 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер – «257 980,8» сандары «261 468,8» сандарымен ауыстырылсын;
трансферттердің түсімдері – «227 648,8» сандары «231 136,8» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасы келесі жаңа редакцияда жазылсын:
«шығындар – «263 168,8» мың теңге;
бюджет тапшылығы (профициті) – «-1 700,0» мың теңге;
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – «1 700,0» мың теңге».
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімдегі қосымшаға сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
3. «Байғанин аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді;
3) осы шешімді Байғанин аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 мамырдағы № 234 «Байғанин ауданы бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтерді бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 19-1 бабының 1) және 2) тармақшаларына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына және Қазақстан Республикасы Энергетика министрiнiң 2014 жылғы 25 қарашадағы № 145 «Коммуналдық қалдықтардың түзiлу және жинақталу нормаларын есептеудiң үлгiлiк қағидаларын бекiту туралы» нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 10030 тiркелген бұйрығына, Қазақстан Республикасы Энергетика министрiнiң 2016 жылғы 1 қыркүйектегi № 404 «Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтi есептеу әдiстемесiн бекiту туралы» нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14285 тіркелген бұйрығына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Байғанин аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 мамырдағы № 234 «Байғанин ауданы бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтерді бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6149 санымен тіркелген, 2019 жылғы 23 мамырда аудандық «Жем-Сағыз» газетінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген орыс тіліндегі шешімінің кіріспесіндегі «Об утверждении Методики расчета тарифа на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов» сөздері «Об утверждении Методики расчета тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых отходов» сөздерімен ауыстырылсын;
2. Көрсетілген шешімнің 1, 2 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
3. «Байғанин аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде және мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
3. Осы шешiм алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк он
күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Байғанин аудандық Байғанин аудандық
мәслихатының сессия мәслихатының
төрағасы хатшысы
Байғанин аудандық мәслихатының
2019 жылғы «__» ________ №___шешіміне
1 қосымша
Байғанин аудандық мәслихатының
2019 жылғы «14» мамырдағы № 234 шешіміне
1 қосымша
Байғанин ауданы бойынша коммуналдық қалдықтардың
түзілу және жинақталу нормалары
Коммуналдық қалдықтар жинақталатын объектілер
Есептік бірлік
Жүргізілген тексерулер бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу орташа жылдық нормасы, м3
1
Жайлы және жайлы емес үйлер
1 тұрғын
0,55
2
Жатақханалар, интернаттар, балалар үйлері, қарттар үйлері және сол сияқтылар
1 орын
0,52
3
Қонақ үйлер, санаторийлер, демалыс үйлері
1 орын
0,44
4
Балабақшалар, бөбекжайлар
1 орын
0,32
5
Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, жинақ банктері, байланыс бөлімшелері
1 қызметкер
0,52
6
Емханалар
1 келіп кету
0
7
Ауруханалар, өзге де емдеу-сауықтыру мекемелері
1 төсек-орын
0,7
8
Мектептер және өзге де оқу орындары
1 оқушы
0,19
9
Мейрамханалар, дәмханалар, қоғамдық тамақтану мекемелері
1 отыратын орын
0,78
10
Театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, түнгі клубтар, ойынханалар, ойын автоматтарының залы
1 отыратын орын
0,13
11
Мұражайлар, көрмелер
жалпы алаңы 1 м2
0,08
12
Стадиондар, спорт алаңдары
жоба бойынша
1 орын
0,013
13
Спорт, би және ойын залдары
жалпы алаңы 1 м2
0,026
14
Азық-түлік, өнеркәсіптік тауар дүкендері, супермаркеттер
сауда алаңы 1 м2
0,39
15
Машиналардан сату
сауда орнының 1 м2
0,7
16
Базарлар, сауда павильондары, дүңгіршектер, сөрелер
сауда алаңы 1 м2
0,05
17
Азық-түлік тауарларының көтерме базалары, қоймалары
жалпы алаңы 1 м2
0
18
Өнеркәсіптік тауарлардың көтерме базалары, қоймалары
жалпы алаңы 1 м2
0
19
Тұрмыстық қызмет көрсету үйі: халыққа қызмет көрсету
жалпы алаңы 1 м2
0,026
20
Вокзалдар, автовокзалдар, әуежайлар
жалпы алаңы 1 м2
0,13
21
Жағажайлар
жалпы алаңы 1 м2
0
22
Дәріханалар
сауда алаңы 1 м2
0,17
23
Автотұрақтар, автомобильді жуу орындары, АЖС, гараждар
1 машина-орын
1,43
24
Автомобиль шеберханалары
1 жұмысшы
1,96
25
Гараж кооперативтері
1 гаражға
0
26
Шаштараздар, косметикалық салондар
1 жұмыс орны
1,69
27
Кір жуатын орындар, химиялық тазалау орындары, тұрмыстық техниканы жөндеу орындары, тігін ательесі
жалпы алаңы 1 м2
0,12
28
Зергерлік, аяқ киімді, сағаттарды жөндеу шеберханалары
жалпы алаңы 1 м2
0,2
29
Жөндеу және қызмет көрсету орындары (кілттер жасау және сол сияқтылар.)
1 жұмыс орны
1,17
30
Моншалар, сауналар
жалпы алаңы1 м2
0,05
31
Қаланың аумағында жаппай іс-шаралар ұйымдастыратын заңды ұйымдар
1000 қатысушы
0
32
Бау-бақша кооперативтері
1 учаске
0
Байғанин аудандық мәслихатының
2019 жылғы «__» ________ №___шешіміне
2 қосымша
Байғанин аудандық мәслихатының
2019 жылғы «14» мамырдағы № 234 шешіміне
2 қосымша
Байғанин ауданы бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтері
Атаулары
Есептік бірлік
Баға теңгемен (ҚҚС қоспағанда)
1. Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау, әкету тарифтері
1.1.
Жайлы емес үйлер
1 тұрғын
65
1.2.
Жайлы үйлер
1 тұрғын
0
1.3.
Заңды тұлғалар
1 м3
1233,61
2. Тұрмыстық қатты қалдықтарды көмуге арналған тарифтері
2.1.
Жеке тұлғалар
1 м3
50
1 тонна
0
2.2.
Заңды тұлғалар
1 м3
948,14
1 тонна
1090,36
3. Тұрмыстық қатты қалдықтарды кәдеге жаратуға,
қайта өңдеуге арналған тарифтерi
3.1.
Жеке тұлғалар
1 м3
0
1 тонна
0
3.2.
Заңды тұлғалар
1 м3
0
1 тонна
0
Жоба
05. 07.2019 ж - Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы
24 желтоқсандағы № 194 «Байғанин ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға 2019 жылға әлеуметтік қолдау
көрсету туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабының 8 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы № 183 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы» қаулысына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 6 қарашадағы №72 бұйрығымен бекітілген Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну қағидаларының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9946 тіркелген, 2014 жылғы 26 желтоқсанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 4 тармағына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 194 «Байғанин ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға 2019 жылға әлеуметтік қолдау көрсету туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-196 тіркелген, 2019 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкіде жарияланған) шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін:
жоғарыда көрсетілген шешімнің 1 тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:
«1) жүз еселік айлық есептік көрсеткішке тең сомада көтерме жәрдемақы; ».
2. «Байғанин аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін;
3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Байғанин аудандық Байғанин аудандық
мәслихатының сессия төрағасы мәслихатының хатшысы
ЖОБА
күні 05.07.2019
Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 192 «2019-2021 жылдарға арналған Байғанин аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 109 бабының 5 тармағына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Байғанин аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Байғанин аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 192 «2019-2021 жылдарға арналған Байғанин аудандық бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-4-195 санымен тіркелген, 2019 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасы келесі жаңа редакцияда жазылсын:
«1) кірістер - 6 008 580,0 мың теңге;
салықтық түсімдер - 4 086 340,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 7 906,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 2 000,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері –1 912 334,0мың теңге»;
2) тармақшасында:
шығындар - «6 128 664,7» сандары «6 178 664,7» сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
3. «Байғанин аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде және мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
«Байғанин ауданының мемлекеттік тұрғын үй қорынан жалға берілетін үйлерінде жалдау ақысының мөлшерін белгілеу
туралы» аудан әкімдігінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы №10 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 97 бабына және Қазақстан Республикасы Құрылыс және Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2011 жылғы 26 тамыздағы №306 «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін есептеу әдістемесін бекіту туралы», нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №7232 болып тіркелген бұйрығына сәйкес, Байғанин аудандық әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Байғанин аудандық әкімдігінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы №10 «Байғанин ауданының мемлекеттік тұрғын үй қорынан жалға берілетін үйлерінде жалдау ақысының мөлшерін белгілеу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4192 болып тіркелген, 2015 жылғы 17 ақпанда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) қаулысына мынадай өзгерту енгізілсін:
көрсетілген қаулының 1 тармағында:
«1, 2, 3, 4 қосымшалары» сөздері «1, 2, 3, 4, 5 қосымшалары» сөздерімен ауыстырылсын;
көрсетілген қаулының 5 қосымшасында:
«1, 2, 3, 4 қосымшалары» сөздері «5 қосымша» сөзімен ауыстырылсын.
2. «Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электронды түрде эталондық бақылау банкінде және мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;
3) осы қаулыны Байғанин ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Б.Боранбайға жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Байғанин ауданының әкімі А.Шериязданов
Байғанин ауданында мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 97 бабына және Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 27 бабына, Қазақстан Республикасы Құрылыс және Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2011 жылғы 26 тамыздағы №306 «Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерін есептеу әдістемесін бекіту туралы», нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №7232 болып тіркелген бұйрығына сәйкес, Байғанин аудандық әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Байғанин ауданында мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қосымшаларға сәйкес белгіленсін.
2. Осы қаулының 13 қосымшасына сәйкес, Байғанин аудандық әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.
3. «Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Б.Боранбайға жүктелсін.
5. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Байғанин ауданының әкімі А.Шериязданов