Мемлекеттік қызметшінің әдебі және мінез-құлық нормалары

Мемлекеттік қызметшінің әдебі және мінез-құлық нормалары
ПАМЯТКА по основным требованиям этических стандартов государственных служащих
РЕКОМЕНДАЦИИ по основным требованиям к форме одежды государственных служащих
Добавлено: 
13.09.2018 - 05:00
Последние изменения: 
13.09.2018 - 05:00