Салымшылардың жинақтары сенімді қорғалған

Зейнетке шығатын уақытта инфляция деңгейін ескере отырып, нақты салынған сома мөлшерінде, міндетті зейнетақы жинақтары түрлерінің сақталуына кепілдік беретін әлемдегі жалғыз ел Қазақстан болып табылады. *** Накопления вкладчиков надежно защищеныКазахстан является единственной страной в мире, которая гарантирует сохранность обязательных видов пенсионных взносов в размере фактически внесенных сумм с учетом уровня инфляции на момент выхода на пенсию.